Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

18 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 56 688 17 61
Mobil:
0903 362 500
Fax:
00421 56 643 22 34
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Námestie Osloboditelov 1
Sídlo:
071 01 Michalovce, Námestie Osloboditelov 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 71 778 24 40
Mobil:
00421 910 267 227
Fax:
(02) 44453521, (02) 44453521
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 18
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 33
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 18
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 405 542 94
Mobil:
0907 284 166
Fax:
(032) 6497146, (032) 6497146
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo Slovnaft
Sídlo:
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo Slovnaft

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 788 2036
Mobil:
0903 830 112
Fax:
052 788 2037
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35
Sídlo:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35

Top Služby:

Telefónne čislo:
057/762 46 61
Mobil:
0905 533 637
Fax:
02 659 36806
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Sekurisova 14
Sídlo:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Sekurisova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 528 0852
Mobil:
0907 633 893
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, SNP 53
Sídlo:
066 01 Humenné, SNP 53

Top Služby: