Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

38 ks nájdených
Telefónne čislo:
(048) 4162842
Mobil:
0905 896 111
Fax:
(054) 4746172, (054) 4746172
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 96
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 96

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 65934524
Mobil:
00421 905 654 097
Fax:
(034) 7782187, (034) 7782187
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 6325911, 055 6325910
Mobil:
0915 139 997
Fax:
055 632 59 11
Web:
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Komenského 63
Sídlo:
040 01 Košice 1, Komenského 63

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7702061
Mobil:
00421 905 857 615
Fax:
(02) 63821935, (02) 63821935
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Chabenecká 13651
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Chabenecká 13651

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 932 078
Mobil:
(02) 63537718
Fax:
(058) 7882410, (058) 7882410
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 05 Šaža, Slnečná 3
Sídlo:
927 05 Šaža, Slnečná 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5553302
Mobil:
00421 905 392 386
Fax:
(047) 4512427, (047) 4512427
Web:
E-mail:

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4327423
Mobil:
00421 905 346 410
Fax:
(02) 44455592, (02) 44455592
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 05 Bratislava, H. Meličkovej 8
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Blagoevova 18
Sídlo:
841 05 Bratislava, H. Meličkovej 8
Sídlo:
851 01 Bratislava, Blagoevova 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6515554, (034) 6545553
Mobil:
0905 725 737
Fax:
(033) 5505063, (033) 5505063
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Samuela Jurkoviča 1203 / 16
Sídlo:
905 01 Senica, Samuela Jurkoviča 1203 / 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 71 778 24 40
Mobil:
00421 910 267 227
Fax:
(02) 44453521, (02) 44453521
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 18
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 33
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 18
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 56 678 28 13, 00421 56 678 29 98
Mobil:
(031) 7893359
Fax:
00421 56 678 28 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
078 01 Sečovce, Kollárova 2/455
Sídlo:
078 01 Sečovce, Kollárova 2/455

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5547127
Mobil:
00421 903 444 943
Fax:
(034) 6216205, (034) 6216205
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava - Petržalka, Tupolevova 1
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Krajinská u. 80
Sídlo:
851 01 Bratislava - Petržalka, Tupolevova 1
Sídlo:
821 06 Bratislava, Krajinská u. 80

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7327984
Mobil:
0903 905 476
Fax:
(058) 7327984
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Baňa 32/229
Sídlo:
048 01 Rožňava, Baňa 32/229

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5320352
Mobil:
00421 905 246 585
Fax:
(037) 6426696, (037) 6426696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 31 Močenok, Pri kamennom moste 950/8
Sídlo:
951 31 Močenok, Pri kamennom moste 950/8

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 43 438 86 06
Mobil:
00421 910 964 640, 00421 917 627 920
Fax:
00421 41 437 64 44
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 14 Skalité, č. 885
Sídlo:
023 14 Skalité, č. 885

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 903 525 564 Vladimír Nagy
Mobil:
00421 905 664 258 Peter Bednár
Fax:
00421 475 811 878
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Malohorská 2594
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Okružná 88

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 5524 081
Mobil:
00421 903 114 828, 00421 904 803 418
Fax:
00421 35 7732 251
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 35 Veľké Zálužie, Družstevná 34
Sídlo:
951 35 Veľké Zálužie, Družstevná 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 34 668 33 32, 00421 34 668 57 24
Mobil:
00421 910 931 383
Fax:
00421 2 659 560 90
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 21 Mošovce, J. Kollára 293
Sídlo:
038 21 Mošovce, J. Kollára 293

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 45 532 47 28
Mobil:
00421 903 324 058
Fax:
00421 43 430 14 42
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 42 Dunajská Lužná, Pri hrádzi 609/2
Sídlo:
900 42 Dunajská Lužná, Pri hrádzi 609/2

Top Služby: