Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 71 778 24 40
Mobil:
00421 910 267 227
Fax:
(02) 44453521, (02) 44453521
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 33
Poštová adresa:
082 43 Sedlice, č. 18
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 18
Sídlo:
082 43 Sedlice, č. 33

Top Služby: