Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 558 53 07
Mobil:
0908 814 811
Fax:
031 / 558 53 07
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 12 Ohrady, Farská 254
Sídlo:
930 12 Ohrady, Farská 254

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 65934524
Mobil:
00421 905 654 097
Fax:
(034) 7782187, (034) 7782187
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 6111038, (048) 6116226
Mobil:
00421 905 625 636
Fax:
00421 47 432 27 51
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1
Sídlo:
984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 52 452 45 36
Mobil:
00421 907 941 054
Fax:
(055) 6432728, (055) 6432728
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Malý Slavkov, Gerlachovská 186/82
Sídlo:
060 01 Malý Slavkov, Gerlachovská 186/82

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4187022
Mobil:
(045) 6922123
Fax:
(048) 4187022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Marka Čulena 25
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Marka Čulena 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 53 447 35 07
Mobil:
00421 905 583 938
Fax:
00421 46 543 94 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Praznov 75
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Praznov 75

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 788 2036
Mobil:
0905 412 151
Fax:
052 788 2037
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Drevárska1
Sídlo:
058 01 Poprad, Drevárska1

Top Služby: