Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

15 ks nájdených
Telefónne čislo:
047 562 5724
Mobil:
0907 816 382
Fax:
047 562 5724
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Dúžava 19
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Dúžava 19

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 65934524
Mobil:
00421 905 654 097
Fax:
(034) 7782187, (034) 7782187
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Sásovská cesta 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7714070
Mobil:
(043) 4301013, (043) 4301017
Fax:
(02) 32602100, (02) 32602100
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Vnútorná okružná 53
Sídlo:
945 01 Komárno, Vnútorná okružná 53

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4220058
Mobil:
0905 611 356
Fax:
(037) 7418054, (037) 7418054
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Slobody 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 85

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 45 532 47 28
Mobil:
00421 903 324 058
Fax:
00421 43 430 14 42
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 42 Dunajská Lužná, Pri hrádzi 609/2
Sídlo:
900 42 Dunajská Lužná, Pri hrádzi 609/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 / 562 63 34
Mobil:
0905 642 503
Fax:
053 4421915
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 / 742 10 89
Mobil:
0905 512 736
Fax:
036 / 742 10 89
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 62 Kostolište, Hlavná 142
Sídlo:
900 62 Kostolište, Hlavná 142

Top Služby: