Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

27 ks nájdených
Telefónne čislo:
(055) 7298586
Mobil:
00421 902 212 717
Fax:
(02) 52497517, (02) 52497517
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava - Nové Mesto, Svätovojtešská 13
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Stavbárska 7
Sídlo:
831 03 Bratislava - Nové Mesto, Svätovojtešská 13
Sídlo:
821 07 Bratislava, Stavbárska 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5522144
Mobil:
00421 915 976 551
Fax:
052 449 2572
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Kpt. Nalepku 1677/23
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, E. M. Šoltésovej 1995
Sídlo:
911 01 Trenčín, Kpt. Nalepku 1677/23
Sídlo:
911 01 Trenčín, E. M. Šoltésovej 1995

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 38 530 12 67
Mobil:
00421 905 634 035
Fax:
00421 38 530 12 67
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 31 Krušovce, Na hrade
Sídlo:
956 31 Krušovce, Na hrade

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 644 62 498, 02 6453 3572
Mobil:
0905 406 402
Fax:
02 645 33 572
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Damborského 4
Sídlo:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Damborského 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 650 0488
Mobil:
0905 349 069
Fax:
035 777 5006
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
086 42 Hertník, č. 203
Sídlo:
086 42 Hertník, č. 203

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 4821 3510
Mobil:
0907 708 538
Fax:
043 559 4118
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Nám. Priatelstva 2170/22
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Nám. Priatelstva 2170/22

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 418 03 96
Fax:
048 418 03 98
Web:
E-mail:
Sídlo:
974 03 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14

Top Služby: