Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

24 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 43330851
Mobil:
00421 915 851 275
Fax:
(048) 4186251, (048) 4186251
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 24 Rovňany, Ozdín 47
Sídlo:
985 24 Rovňany, Ozdín 47

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6212044, (034) 6545761
Mobil:
00421 903 470 593
Fax:
00421 38 530 10 09
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 21 Jacovce, Pod Hôrkou 540/40
Sídlo:
956 21 Jacovce, Pod Hôrkou 540/40

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53632922
Mobil:
00421/ 904 900 535
Fax:
(02) 59396200, (02) 59396200
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Javornícka 10
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Javornícka 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 32 771 20 48
Mobil:
00421 907 370 644
Fax:
00421 31 787 8369
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 04 Smolenice, Trnavská 595/36
Sídlo:
919 04 Smolenice, Trnavská 595/36

Top Služby:

Telefónne čislo:
00420 739 030 396 - Peter Tirer
Mobil:
00421 917 505 088
Fax:
00421 36 752 42 47
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 15 Šivetice, č. 13
Sídlo:
049 15 Šivetice, č. 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 34 775 18 02
Mobil:
0905 607 440, 0949 406 587
Fax:
00421 34 775 18 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Klárska 383/2
Sídlo:
911 01 Trenčín, Piaristická 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 22 096 06 83
Mobil:
00421 904 045 817
Fax:
00421 2 642 872 25
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 05 Bratislava, Agátova 1/A
Sídlo:
841 05 Bratislava 1, Ul. Hany Meličkovej 11/C

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 444 427 59
Mobil:
00421 907 846 250
Fax:
02 / 444 427 58
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hollého 371/31
Sídlo:
010 01 Žilina, Hollého 371/31

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 / 546 27 50
Mobil:
00421 903 129 677, 00421 908 577 599
Fax:
00421 47 563 49 84
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Ďumbierska 41
Sídlo:
949 01 Nitra, Ďumbierska 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 41 562 0719
Mobil:
00421 904 050 587
Fax:
00421 47 563 49 84
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 65 Záhorská Ves, č. 87
Sídlo:
900 65 Záhorská Ves, č. 87

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 381 00 01
Mobil:
0905 623 710
Fax:
034 624 2256
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 433 3049
Mobil:
0908 762 654, 0903 601 244
Fax:
033 / 551 16 05
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Mliečno, Pešia cesta 250/76
Sídlo:
931 01 Šamorín, Mliečno, Pešia cesta 250/76

Top Služby:

Telefónne čislo:
0948 092 258 - omietky, potery, fasádne práce
Mobil:
0948 300 988 - štrky, kamenivo
E-mail:
Sídlo:
085 01 Bardejov, Rovná 2259/8

Top Služby: