Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
051/772-1322
Mobil:
0903-603-505, 0905-891-177
Fax:
(031) 7805135, (031) 7805135
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
083 01 Sabinov, Puškinova 18
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Budovateľská 38
Sídlo:
083 01 Sabinov, Puškinova 18
Sídlo:
080 01 Prešov, Budovateľská 38

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 40255212, (02) 40255213
Mobil:
0911-248-064
Fax:
(02) 40255211, (02) 40255211
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Kukučínova 5
Sídlo:
971 01 Prievidza, Kukučínova 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55563019, (02) 55563020
Mobil:
0914/194-752, 0902/284-860
Fax:
(02) 44872882, (02) 44872882
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 68 Plavecký Štvrtok, 652
Sídlo:
900 68 Plavecký Štvrtok, 652

Top Služby: