Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(058) 7885677
Mobil:
0908 574 338
Fax:
(031) 5530337, (031) 5530337
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Hraničná 4
Sídlo:
058 01 Poprad, Hraničná 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7763224
Mobil:
0907/649-964
Fax:
(037) 6583231, (037) 6583231
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 81 Bela nad Cirochou, Komenského 144/43
Sídlo:
067 81 Bela nad Cirochou, Komenského 144/43

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 46 544 15 82
Mobil:
00421 918 633 978, 00421 918 383 451
Fax:
00421 46 544 15 82
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Clementisa 18
Sídlo:
971 01 Prievidza, Clementisa 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 / 432 85 54
Mobil:
00421 944 139 732
Fax:
065 407 192
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Škultétyho 78
Sídlo:
010 01 Žilina, Škultétyho 78

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 433 354 43
Mobil:
0903 727 829, 0903 272 903
Fax:
02/433 354 43
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Sv. Michala 4
Sídlo:
934 01 Levice, Sv. Michala 4

Top Služby: