Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

52 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5340674, (033) 5340675
Mobil:
(02) 44635146
Fax:
(033) 5340676, (033) 5340676
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Bystrická cesta 2825
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Bystrická cesta 2825

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44631247
Mobil:
(033) 7792638
Fax:
(02) 44631249, (02) 44631249
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Turbínova 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Turbínova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4330791
Mobil:
+421/903 551 555, +421/918 341 565
Fax:
(042) 4260610, (042) 4260610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1746/265
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1746/265

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4423635, (042) 4440847
Mobil:
(037) 6423909
Fax:
(042) 4440848, (042) 4440848
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Župné námestie 5
Sídlo:
949 01 Nitra, Župné námestie 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4153919, (048) 4153920
Mobil:
(051) 7716176
Fax:
(048) 4153921, (048) 4153921
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Lazovná 62
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Lazovná 62

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6601817
Mobil:
(055) 6228584
Fax:
(041) 5007675, (041) 5007675
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 13 Košice, Magnezitárska 9
Sídlo:
040 13 Košice, Magnezitárska 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7297761
Mobil:
(055) 7294326
Fax:
(055) 7297762, (055) 7297762
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Domčeková 7/A
Sídlo:
040 01 Košice 1, Domčeková 7/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6507790, (035) 6507791
Mobil:
0907/058-005
Fax:
(035) 6505106, (035) 6505106
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 07 Vežký Kýr, Malokýrska 41
Sídlo:
941 07 Vežký Kýr, Malokýrska 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 / 547 67 01
Mobil:
0902 950 427
Fax:
044 / 547 67 15
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Palugyayho 550
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Palugyayho 550

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54432751, (02) 54432752
Mobil:
(032) 6401567, (032) 5401552
Fax:
(043) 5384127, (043) 5384127
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Na Bystičku 14
Sídlo:
036 01 Martin, Na Bystičku 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 / 542 26 49
Mobil:
0903 801 012
Fax:
046 / 542 26 49
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Inžinierska 2
Sídlo:
971 01 Prievidza, Inžinierska 2

Top Služby: