Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

28 ks nájdených
Telefónne čislo:
(038) 7600086
Mobil:
(02) 44251768
Fax:
(038) 7600088, (038) 7600088
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 757/38A
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 757/38A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5324435
Mobil:
(051) 7724972
Fax:
(042) 4710240, (042) 4710240
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 43 Nižná, Závodná 958
Sídlo:
027 43 Nižná, Závodná 958

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5423372
Mobil:
(058) 7883552
Fax:
(044) 5280754, (044) 5280754
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Hasičská 4
Sídlo:
971 01 Prievidza, Hasičská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7773172
Mobil:
(02) 40206523
Fax:
(053) 4299403, (053) 4299403
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 24 Horná Streda, č. 171
Sídlo:
916 24 Horná Streda, č. 171

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6940111, (034) 6940112
Mobil:
0905 322 185
Fax:
(034) 6940119
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 03 Myjava, Turá Lúka 12
Sídlo:
907 03 Myjava, Turá Lúka 12

Top Služby: