Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 42 43223 00
Mobil:
00421 907 313 212, 00421 917 436 417
Fax:
00421 33 559 92 91
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2136/72
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 2136/72

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 642 2032
Mobil:
0918 520 651, 0911 141 518
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 13 Zemplínska Široká, č. 261
Sídlo:
072 13 Zemplínska Široká, č. 261

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 552 01 33
Mobil:
0905 713 704
Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 04 Nová Stráž, Zámočnícka 1
Sídlo:
945 01 Komárno, Družstevná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 444 615 98
Mobil:
0908 706 154, 0911 706 154
Fax:
02 444 615 98
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Školská 15
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Školská 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 7723142
Mobil:
0918 514 796
Fax:
034 7723142
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
901 01 Malacky, Sasinkova - 5377/1D
Sídlo:
901 01 Malacky, Sasinkova - 5377/1D

Top Služby: