Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

13 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 / 659 336 82
Mobil:
0911 146 523, 0903 717 949
Fax:
02 / 659 340 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 31 Stupava, Cementárska 15
Sídlo:
900 31 Stupava, Cementárska 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 53 44 85 490, 00421 53 4299 153
Mobil:
00421 915 968 547, 00421 905 944 302
Fax:
00421 53 4495 265, 00421 53 4485 491
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 61 Žehra, č.45
Sídlo:
053 61 Žehra, č.45

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7419249
Mobil:
0905/415-399
Fax:
035 790 2525
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Útulná 7
Sídlo:
048 01 Rožňava, Útulná 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4462222
Mobil:
0905 250 879
Fax:
(033) 7301025, (033) 7301025
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
032 12 Dúbrava, č. 49
Sídlo:
032 12 Dúbrava, č. 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 55 622 32 89
Mobil:
00421 918 398 669
Fax:
02 / 444 503 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Čermelská cesta 3
Poštová adresa:
044 20 Bukovec, č. 133
Sídlo:
044 20 Bukovec, č. 133
Sídlo:
040 01 Košice, Čermelská cesta 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 551 8307
Mobil:
0905 445 574, 0903 463 698
Fax:
00421 47 542 24 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Jókaiho 35
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Jókaiho 35

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 758 0056
Mobil:
0905 251 721
Fax:
057 758 0057
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 01 Vavrečka, č. 2
Sídlo:
029 01 Vavrečka, č. 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 640 8651, 035 642 8312
Mobil:
0948 756 949
Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 31 Močenok, Hájska 1138/53
Sídlo:
951 31 Močenok, Hájska 1138/53

Top Služby: