Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
(036) 7511672, (036) 7522101
Mobil:
0918 693 113, 0918 391 170
Fax:
(044) 5522365, (044) 5522365
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1.mája 83
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1.mája 83

Top Služby: