Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(038) 7491012, (038) 5423375
Mobil:
(038) 5423376, 0905 703 596
Fax:
(038) 5424691, (038) 5424691
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Škultétyho 184/14
Sídlo:
958 01 Partizánske, Škultétyho 184/14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430155
Mobil:
(02) 44458681
Fax:
(02) 58100184, (02) 58100184
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Slovanská cesta 8/926
Sídlo:
022 01 Čadca, Slovanská cesta 8/926

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7893410
Mobil:
(045) 5324050
Fax:
(02) 57373710, (02) 57373710
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, SNP 2874/4
Sídlo:
926 01 Sereď, SNP 2874/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52921312
Mobil:
0905/347-787
Fax:
(02) 59208633, (02) 59208633
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Hlavná 1009/24
Sídlo:
924 01 Galanta, Hlavná 1009/24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4425192, (057) 4421096
Mobil:
(033) 6414224
Fax:
(047) 5484980, (047) 5484980
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Hviezdoslavova 151
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Hviezdoslavova 151

Top Služby: