Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
.
Mobil:
0905 320 664
E-mail:
Poštová adresa:
010 04 Žilina-Bánová, Malinová 857/11
Sídlo:
010 04 Žilina-Bánová, Malinová 855/9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4830827, (047) 4831580
Mobil:
0903 511 560
Fax:
(038) 5323003, (038) 5323003
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7324157
Mobil:
0905 908 692
Fax:
(051) 7721415, (051) 7721415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Šafárikova 116
Sídlo:
048 01 Rožňava, Šafárikova 116

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44458342, (02) 693 09411
Mobil:
(02) 52966354
Fax:
(037) 7721731, (037) 7721731
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Račianska 71
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Račianska 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 / 793 17 59
Mobil:
00421 905 269 605
Fax:
00421 32 771 50 43
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Agátova 1183/27
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Agátova 1183/27

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 5292 0049
Mobil:
0908 079 779, 0905 658 113
Fax:
057 758 0057
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, A. Kmeťa 320/7
Sídlo:
010 01 Žilina, A. Kmeťa 320/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 459 01029
Mobil:
0905 534 254
Fax:
035 649 2860
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Cabajská 11
Sídlo:
949 01 Nitra, Cabajská 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
032 / 658 52 30
Mobil:
0910 980 874
Fax:
051 / 488 00 15
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Zimná 996/133
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Zimná 996/133

Top Služby: