Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 4333763, (041) 4333765
Mobil:
(032) 7712586
Fax:
(041) 4333764, (041) 4333764
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Podzávoz 1135
Sídlo:
022 01 Čadca, Podzávoz 1135

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7729336
Mobil:
00421 905 890 960
Fax:
(037) 6555799, (037) 6555799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Solivarská 1/A
Sídlo:
080 01 Prešov, Solivarská 1/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5498400
Mobil:
(033) 7350511
Fax:
(033) 6400559, (033) 6400559
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 23 Viničné, Športová 625
Sídlo:
900 23 Viničné, Športová 625

Top Služby: