Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 55 62 215 37
Mobil:
0903641548
Fax:
00421 55 62 215 37
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Stará spišská cesta 20/A
Sídlo:
040 01 Košice, Stará spišská cesta 20/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(044) 5621010, (044) 5621011
Mobil:
0903 209 937
Fax:
(052) 7768228, (052) 7768228
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Hurbanova 57
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Hollého 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
032 776 4285
Mobil:
0905 216 685
Fax:
032 776 4222
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, SNP 3/18
Sídlo:
916 01 Stará Turá, SNP 3/18

Top Služby:

Telefónne čislo:
032 776 4285
Mobil:
0917 215 517
Fax:
032 776 4222
Web:
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
029 42 Bobrov, Veterná 393
Sídlo:
029 42 Bobrov, Veterná 393

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 482 794 76*
Mobil:
0907 853 726, 0907 812 463
Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica 1, Majerská cesta 33
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica 1, 9. mája 1905/25

Top Služby: