Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421-903-474-383
Mobil:
(02) 44453911
Fax:
(042) 4631105, (042) 4631105
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 11 Nitra, Novomeského 17
Sídlo:
949 11 Nitra, Novomeského 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 56 639 61 09
Mobil:
00421 917 649 414
Fax:
00421 56 639 61 09
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 35 Somotor, Agátová 375/25
Sídlo:
076 35 Somotor, Agátová 375/25

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 554 22452
Mobil:
0905 309 474
Fax:
02 502 48237
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Koceľova 9
Sídlo:
821 08 Bratislava, Koceľova 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 562 48 73
Mobil:
0903 697 782
Fax:
032 776 4222
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Mestský majer 19
Sídlo:
931 01 Šamorín, Mestský majer 19

Top Služby: