Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 43427695, (02) 44456953
Mobil:
0903 211 033
Fax:
02 / 628 604 46
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava Jarovce, Pílová 13
Sídlo:
851 10 Bratislava Jarovce, Pílová 13

Top Služby: