Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
048 416 1116
Mobil:
0905 626 415, 0905 900 687
Fax:
057 768 2816
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 643 1850
Mobil:
0905 958 582
Fax:
038 542 4570
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Prešov-6, Korabinského 47
Sídlo:
080 01 Prešov, Levočská 2

Top Služby: