Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

27 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 62527207
Mobil:
(02) 43412935
Fax:
(02) 62527208, (02) 62527208
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Kopčianska 20
Sídlo:
811 03 Bratislava, Kopčianska 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62247570, (02) 67221301
Mobil:
(02) 67221302
Fax:
(02) 62247538, (02) 62247538
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava, Medveďovej 1/a
Sídlo:
851 04 Bratislava, Medveďovej 1/a

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6413676, (033) 6413325
Mobil:
(055) 7294291
Fax:
(033) 6400240, (033) 6400240
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok, Glejovka 15
Sídlo:
902 03 Pezinok, Glejovka 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54410413
Mobil:
0907/090-273, 0911/090-274
Fax:
(02) 54432268, (02) 54432268
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 06 Bratislava - Staré Mesto, Palisády 36
Sídlo:
811 06 Bratislava - Staré Mesto, Palisády 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 32660150
Mobil:
(052) 7722558
Fax:
(02) 32660169, (02) 32660169
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava, Panská 15
Sídlo:
811 01 Bratislava, Panská 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6461045, (033) 6461047
Mobil:
(042) 4465163
Fax:
(033) 6462224, (033) 6462224
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Vinosady, Modranská 153
Sídlo:
902 01 Vinosady, Modranská 153

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43191060
Mobil:
(032) 7777298
Fax:
(044) 4304019, (044) 4304019
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava 214, Hrušovská 31
Sídlo:
821 07 Bratislava 214, Hrušovská 31

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4433654
Mobil:
00421 905 643 353
Fax:
(035) 7610044, (035) 7610044
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Tupolevova 6
Sídlo:
851 01 Bratislava, Tupolevova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5686422, (041) 5686426
Mobil:
(031) 7711332
Fax:
(041) 5652915, (041) 5652915
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 08 Žilina, Vežký Diel 3323
Sídlo:
010 08 Žilina, Vežký Diel 3323

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45640404
Mobil:
0905 480 681, 0905 558 988
Fax:
(02) 45640405, (02) 45640405
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Borekova ulica 34
Sídlo:
821 06 Bratislava, Borekova ulica 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4512426
Mobil:
(041) 5625148, (041) 5000041
Fax:
(047) 4512427, (047) 4512427
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Kármána 18
Sídlo:
984 01 Lučenec, Kármána 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7634181, (041) 7245016
Mobil:
(033) 7733472
Fax:
(031) 7896067, (031) 7896067
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 6
Sídlo:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7763283, (032) 7764412
Mobil:
(051) 7732041
Fax:
(046) 5426944, (046) 5426944
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, SNP 1/2
Sídlo:
916 01 Stará Turá, SNP 1/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52495850
Mobil:
(033) 6481153, (033) 6481154
Fax:
(02) 52497517, (02) 52497517
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 3
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 3

Top Služby: