Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 33 640 44 56
Mobil:
00421 911 846 766
Fax:
(048) 4700336, (048) 4700336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok - Grinava, Nová 5
Sídlo:
902 03 Pezinok - Grinava, Nová 5

Top Služby: