Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

45 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5501725
Mobil:
00421 944 293 177
Fax:
(055) 6420497, (055) 6420497
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Pekárska 11
Sídlo:
917 01 Trnava, Pekárska 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 50201711
Mobil:
0905 327 848, 0902-284-205
Fax:
(02) 68296105, (02) 68296105
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava 2, Sabinovská 10
Sídlo:
821 02 Bratislava 2, Sabinovská 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6770950
Mobil:
(046) 5420202, (046) 5422065
Fax:
(044) 4303532, (044) 4303532
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava, Zámocká 16
Sídlo:
811 01 Bratislava, Zámocká 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54414205, (02) 54414204
Mobil:
(02) 54647495, (02) 54647496
Fax:
(02) 54413424, (02) 54413424
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava, Michalská 7
Sídlo:
811 01 Bratislava, Michalská 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54419745
Mobil:
+421-905-842-554
Fax:
+421-244-373-657
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Radlinského 24/C
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Radlinského 24/C

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6523411, (037) 6559291
Mobil:
00421 911 292 020
Fax:
(037) 6559296, (037) 6559296
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra-Krškany, Novozámocká 185 (areál STAVOB)
Sídlo:
949 05 Nitra-Krškany, Novozámocká 185 (areál STAVOB)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 68266355
Mobil:
0907 833 363
Fax:
(042) 4440461, (042) 4440461
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Spojovacia 30
Sídlo:
949 01 Nitra, Spojovacia 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 6742061, (045) 6744062
Mobil:
(045) 6744633, (046) 6744622
Fax:
(037) 6580520, (037) 6580520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
967 01 Kremnica, Dolná 101/74
Sídlo:
967 01 Kremnica, Dolná 101/74

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44442833, (02) 44442834
Mobil:
00421 903 440 978
Fax:
(02) 44642113, (02) 44642113
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava 3, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7752997
Mobil:
0905 447 252
Fax:
(046) 5472177, (046) 5472177
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Námestie slobody 2834/52
Sídlo:
066 01 Humenné, Námestie slobody 2834/52

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7702741
Mobil:
(041) 7002902, (0800) 135000
Fax:
(041) 7632616, (041) 7632616
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Komenského 8/28
Sídlo:
945 01 Komárno, Komenského 8/28

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7762624, (032) 7762627
Mobil:
(02) 55571856
Fax:
(045) 5583844, (045) 5583844
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Brečtanová 1
Sídlo:
831 01 Bratislava, Brečtanová 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55561973
Mobil:
(043) 5306004
Fax:
(02) 44638014, (02) 44638014
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava, Námestie Slobody - Fontána
Sídlo:
811 02 Bratislava, Námestie Slobody - Fontána

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6401342
Mobil:
00421 907 717 207
Fax:
(042) 4710184, (042) 4710184
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Levická 2
Sídlo:
821 08 Bratislava, Levická 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
Sídlo - mapa
Mobil:
(032) 6401567, (032) 5401552
Fax:
(037) 6580095, (037) 6580095
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Chalupkova 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Chalupkova 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 7602844, (038) 7602251
Mobil:
(038) 7609154, (038) 7608732
Fax:
(02) 52962158, (02) 52962158
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 58
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 58

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62250619
Mobil:
(031) 5503013
Fax:
(02) 54435323, (02) 54435323
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Černyševského 26
Sídlo:
851 01 Bratislava, Černyševského 26

Top Služby: