Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

73 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 62410798
Mobil:
(02) 48214713
Fax:
(02) 48214717, (02) 48214717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava 5, Blagoevova 2
Sídlo:
851 04 Bratislava 5, Blagoevova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4115501
Mobil:
(037) 6503303, (037) 6503305
Fax:
(037) 6518921, (037) 6518921
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 84
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 84

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5252250
Mobil:
(02) 44441412
Fax:
(041) 5007683, (041) 5007683
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Rosinská cesta 9
Sídlo:
010 01 Žilina, Rosinská cesta 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58266110
Mobil:
(042) 4492473
Fax:
(02) 58266166, (02) 58266166
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava - Ružinov, Prievozská 2
Sídlo:
821 09 Bratislava - Ružinov, Prievozská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7480021
Mobil:
(037) 7769757, (037) 7769759
Fax:
(057) 7480022, (057) 7480022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
068 01 Medzilaborce, Ševčenkova 1
Sídlo:
068 01 Medzilaborce, Ševčenkova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7480021
Mobil:
(037) 7769757, (037) 7769759
Fax:
(057) 7480022, (057) 7480022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Mierová 62
Sídlo:
066 01 Humenné, Mierová 62

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4462665
Mobil:
(037) 7769757, (037) 7769759
Fax:
(057) 4462665, (057) 4462665
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Heržanská 1016/76
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Heržanská 1016/76

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6336622
Mobil:
(02) 68202042
Fax:
(056) 6886432, (056) 6886432
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Holubyho 23
Sídlo:
902 01 Pezinok, Holubyho 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48206112
Mobil:
00421 907 105 308
Fax:
(02) 48206113, (02) 48206113
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava 2, Mlynské Nivy 56
Sídlo:
821 05 Bratislava 2, Mlynské Nivy 56

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7295759, (055) 7295760
Mobil:
(055) 7295761, (055) 7295762
Fax:
(055) 7295764, (055) 7295764
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Rozvojová 2
Sídlo:
040 01 Košice, Rozvojová 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4320550
Mobil:
0905 478 870
Fax:
(047) 4332035, (047) 4332035
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
904 01 Lučenec, Gemerská cesta 1
Sídlo:
904 01 Lučenec, Gemerská cesta 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6842518
Mobil:
(02) 43633556
Fax:
(041) 7002452, (041) 7002452
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Zdravotnícka 4
Sídlo:
058 01 Poprad, Zdravotnícka 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5640309, (041) 5624725
Mobil:
00421 905 836 375
Fax:
(033) 6478481, (033) 6478481
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Bratislavská 11
Sídlo:
010 01 Žilina, Bratislavská 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7715112
Mobil:
(041) 5623453
Fax:
(02) 63838496, (02) 63838496
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 05 Melčice - Lieskové, č. 91
Sídlo:
913 05 Melčice - Lieskové, č. 91

Top Služby:

Telefónne čislo:
(054) 7422972
Mobil:
(031) 5529373
Fax:
(043) 5591091, (043) 5591091
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
091 01 Stropkov, Hlavná 52
Sídlo:
091 01 Stropkov, Hlavná 52

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44886159, (02) 44886182
Mobil:
(02) 45643149
Fax:
(055) 7898123, (055) 7898123
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 13 Košice, Magnezitárska 5
Sídlo:
040 13 Košice, Magnezitárska 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6687561
Mobil:
(02) 62411477
Fax:
(056) 6723707, (056) 6723707
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 2
Sídlo:
075 01 Trebišov, Cukrovarská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7720297
Mobil:
(041) 7647656
Fax:
(041) 7632727, (041) 7632727
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Braneckého 12 (pri ČS SHELL)
Sídlo:
949 01 Nitra, Braneckého 12 (pri ČS SHELL)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6519225
Mobil:
(033) 6451105, (033) 6400348
Fax:
(044) 5624458, (044) 5624458
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Vystrkov 1285
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Vystrkov 1285

Top Služby: