Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
032 776 00 29
Mobil:
majiteľ - 0908 736 509 konateľka 0907 030 503
Web:
E-mail:
Sídlo:
916 01 Stará Turá, nám. Dr. Schweitzera 196/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 7602423, (038) 7602971
Mobil:
0905 651 004
Fax:
(038) 760 2964
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Hollého 148/46
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Hollého 148/46

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4221523
Mobil:
0948 277 299, 0917 959 231
Fax:
(043) 4221527
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 14/9856
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 14/9856

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5003800
Mobil:
0903 586 204, 0903 286 204
Fax:
(041) 5003801, (041) 5003801
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Dunajská 370/3
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Dunajská 370/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 55 799 9155 - Mária Kalivodová
Mobil:
00421 905 258 826 - Vladimír Kalivoda
Fax:
033 550 4540
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Vodárenská 2
Sídlo:
040 01 Košice, Vodárenská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 770 7865
Mobil:
0903 150 420
Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaľa, Dolná 5
Sídlo:
927 01 Šaľa, Dolná 5

Top Služby: