Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
(044) 4353964
Mobil:
00421 905 205 135
Fax:
(047) 4396392, (047) 4396392
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 29 Hronské Klačany, č. 311
Sídlo:
935 29 Hronské Klačany, č. 311

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 46 543 94 75
Mobil:
00421 905 980 614
Fax:
00421 46 543 94 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina 1, Bytčická 16
Sídlo:
010 01 Žilina 1, Bytčická 16

Top Služby: