Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
058 442 1181, 058 442 1925
Mobil:
(054) 7181434
Fax:
058 442 1925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Terézie Vansovej 1231/23
Sídlo:
050 01 Revúca, Terézie Vansovej 1231/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6711140, Síd
Mobil:
00421 914 172 553, 00421 911 226 271
Fax:
(056) 6725083, (056) 6725083
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 02 Bratislava, Romanova 44
Sídlo:
851 02 Bratislava, Romanova 44

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 648 51 26
Mobil:
00421 911 258 355
Fax:
00421 36 779 5012
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 2, Rádiová 7
Sídlo:
821 04 Bratislava 2, Rádiová 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
037 642 6607
Mobil:
0905 621 776
Fax:
037 642 6607
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, ul. 1 mája 31
Sídlo:
073 01 Sobrance, ul. 1 mája 31

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 659 00 84
Mobil:
0905 476 425
Fax:
034 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Levočská 31
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Okružná 882/68

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 553 30 12, 0907 828 275, 0948 254 989
Mobil:
0908 228 477, 0915 704 173
Sídlo:
017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 17

Top Služby: