Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(053) 4411402
Mobil:
00421 905 892 484
Fax:
(041) 5651425, (041) 5651425
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, M. Rázusa 24
Poštová adresa:
906 45 Štefanov, č. 272
Sídlo:
906 45 Štefanov, č. 272
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, M. Rázusa 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5864781, (043) 5864486
Mobil:
00421 910 913 570
Fax:
(02) 55648412, (02) 55648412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 41 Tekovské Lužany, 1. mája 13
Sídlo:
935 41 Tekovské Lužany, 1. mája 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 43 438 86 06
Mobil:
00421 910 290 759
Fax:
(041) 5612622, (041) 5612622
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
08501 Bardejov, Jabloňová 2530/5
Sídlo:
08501 Bardejov, Jabloňová 2530/5

Top Služby: