Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
051 7721 458
Mobil:
00421 908 700 186
Fax:
(02) 44372353, (02) 44372353
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Budovateľská 81
Sídlo:
080 01 Prešov, Budovateľská 81

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 622 21 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice , Kováčska 63
Sídlo:
831 02 Bratislava, Nobelova 3/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 446 35507
Mobil:
0905 712 809
Fax:
02 446 35517
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 / 422 00 20
Mobil:
0907 061 841
Fax:
043 / 422 00 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 02 Dražkovce, Diaková 10
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 88

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 / 774 60 06, 034 / 774 60 07
Mobil:
0903 429 296, 0905 596 459
Fax:
034 / 774 60 08
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 61 Gajary, Športová 749
Sídlo:
900 61 Gajary, Športová 749

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 642 86 42, 035 / 642 86 43
Mobil:
0911 686 363
Fax:
041 / 702 92 22
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
044 19 Ruskov, Hlavná 365
Sídlo:
044 19 Ruskov, Hlavná 365

Top Služby: