Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5501725
Mobil:
00421 944 293 177
Fax:
(055) 6420497, (055) 6420497
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Pekárska 11
Sídlo:
917 01 Trnava, Pekárska 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54414205, (02) 54414204
Mobil:
(02) 54647495, (02) 54647496
Fax:
(02) 54413424, (02) 54413424
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava, Michalská 7
Sídlo:
811 01 Bratislava, Michalská 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52962943
Mobil:
(055) 6855409
Fax:
(042) 4440589, (042) 4440589
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava, Ul. 29 augusta 2281/28
Sídlo:
811 09 Bratislava, Ul. 29 augusta 2281/28

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63838320
Mobil:
(031) 5503013
Fax:
(041) 7234895, (041) 7234895
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava, SNP 23
Sídlo:
811 02 Bratislava, SNP 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7734771
Mobil:
(046) 5420554
Fax:
(058) 7329150, (058) 7329150
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava, Zimná 2
Sídlo:
821 02 Bratislava, Zimná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4421521
Mobil:
(046) 5420554
Fax:
(053) 4298341, (053) 4298341
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava, Mierová 1
Sídlo:
821 05 Bratislava, Mierová 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 65411490
Mobil:
0911 506 053
Fax:
(042) 4322587, (042) 4322587
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 05 Bratislava 4, Veternicová 22
Sídlo:
841 05 Bratislava 4, Veternicová 22

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4132568
Mobil:
(042) 4624796
Fax:
(042) 4261576, (042) 4261576
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Thurzova 16
Sídlo:
036 01 Martin, Thurzova 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4224340, (043) 4237975
Mobil:
(02) 44889961
Fax:
(02) 44259223, (02) 44259223
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 1A
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 1A

Top Služby: