Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

ŠTICH, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(057) 7722254
Mobil:
00421 905 631 149, 00421 905 612 108
Fax:
(057) 7880680
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Čulenova 3
Sídlo:
066 01 Humenné, Čulenova 3

Top Služby: