Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

STAMP, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
00421 45 537 02 14
Mobil:
00421 907 856 141
Fax:
(041) 5006992, (041) 5006992
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 04 Lieskovec, Horná 5
Sídlo:
960 04 Lieskovec, Horná 5

Top Služby: