Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

SOPKLIMA

Telefónne čislo:
00421 56 678 22 72, 00421 56 678 41 14
Mobil:
(045) 6723464
Fax:
(037) 6944107, (037) 6944107
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
078 01 Sečovce, Obchodná 30/175
Poštová adresa:
076 16 Dargov, č. 215
Sídlo:
078 01 Sečovce, Obchodná 30/175
Sídlo:
076 16 Dargov, č. 215

Top Služby: