Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

Ing. Viliam Fábry

Telefónne čislo:
00421 35 773 28 23
Mobil:
00421 905 444 745
Fax:
00421 41 432 67 44
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 5
Sídlo:
945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 5

Top Služby: