Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

Air Consulting, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
02 402 020 80
Mobil:
0903 402 455, 0903 720 681
Fax:
02 452 435 65
Web:
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Krajinská 92
Sídlo:
821 06 Bratislava, Krajinská 92

Top Služby: